Hoe kunt u onze dieren steunen?

Waarom hebben wij uw hulp zo hard nodig?

Het asielbestaan gaat zoals u wellicht weet helaas niet altijd over rozen. Voor een goede verzorging van onze dieren halen wij altijd alles uit de kast en dat is aan onze hoeveelheid rekeningen te merken. Echter, het alles op alles zetten om honden en katten de best mogelijke kans op een gouden huisje te geven is té belangrijk voor ons om ‘kostenbesparende keuzes’ te maken. Wij zijn een non-euthanasie asiel en dat is ons nummer 1 principe.

 

Om een non-euthanasie-beleid te kunnen blijven voeren en alle dieren een eerlijke kans op een prachtig leven te geven, zijn wij voor een groot deel afhankelijk van donaties.

 

Draagt u ons een warm hart toe?

Dan zijn er diverse manieren om ons en onze dieren te steunen! Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • Het doen van een maandelijkse of jaarlijkse regelmatige donatie
  • Vriend worden van het dierenasiel voor 10,- per jaar 
  • Het doen van een eenmalige donatie
  • Het sponsoren van nieuwe bruikbare spullen
  • Het organiseren van inzamelacties
  • U inzetten als vrijwilliger
  • Het nalaten van een legaat

Het doen van een eenmalige of regelmatige donatie

 

Voor het doen van een regelmatige donatie, bijvoorbeeld jaarlijks of maandelijks, kunt u de onderstaande machtiging invullen en per post of via de mail naar ons sturen. 

 

Ons adres is Jhr. P.A. Reuchlinlaan 125, postcode: 4007 VZ in Tiel. Ons mailadres is: info@dierenasieltiel.nl

 

Een eenmalige donatie, bijvoorbeeld voor een specifiek dier of specifieke actie is uiteraard ook van harte welkom! Dit kan direct worden overgemaakt naar ons IBAN-nummer:  NL74 RABO 0301 4639 56  t.n.v. Stichting Dierenasiel Tiel

 

Vult u Onderstaande machtiging in en wij zorgen voor de rest.

  

Naam: …………………………………………………………………………..

 

Adres: …………………………………………………………………………..

 

Postcode: ……………… Woonplaats: ………………………………….

 

Telefoonr: ………………………………………  E-mail adres: ………………………………………………..

 

Hierbij geef ik toestemming om jaarlijks €10,- af te schrijven van rekeningnummer:

 

……………………………………………………t.n.v. ………………………………………………………………….

 

Datum: ………………………    Handtekening:

 

 

Wilt u ons op een andere manier steunen dan een geldbedrag?

 

Deze middelen gebruiken wij dagelijks en zijn dan ook hard nodig:

-          Vuilniszakken ( stevige)

-          Chloor/ Dikke bleek.

-          Handzeep.

-          Afwasmiddel.

-          Allesreiniger.

-          Vaatdoekjes.

-          Schuursponsjes.

-        

-          

 

Wilt u de dieren in onze opvang steunen en wat extra verwennen?

 

-          Fleece dekens.

-          Kattenvoer ( brokjes).

-          Kattenvoer ( blikjes , kuipjes , zakjes).

-           Kattensnoepjes en speeltjes.

-          Hondensnoepjes en speeltjes.

 

 

Ook bied u ons goede hulp  door uzelf op te geven als collectant .