Diverse manieren om te steunen

 

Draagt u ons een warm hart toe?

Er zijn diverse manieren om ons en onze dieren te steunen , zo kunt u voor slechts een bijdrage van 10 euro per jaar "vriend" van het asiel worden.

 

Stichting Dierenasiel werkt met een non-euthanasiebeleid. Dit houdt in dat dieren niet vanwege ouderdom, hoge medische kosten, lange verblijfsduur of andere reden geëuthanaseerd worden.

Dit kost natuurlijk veel geld. Om dit werk te kunnen voortzetten, vragen we U om adoptant van onze dieren te worden, zodat alle dieren een fijne toekomst hebben en we ze de nodige zorg kunnen blijven bieden.

 

U ontvangt eenmaal maal per jaar een nieuwsbrief, waarin U op de hoogte wordt gehouden over het wel en wee van de adoptiedieren en ons asiel.

 

 Hoe werkt het:

 

U vult onderstaande machtiging in en stuurt die per post terug naar ons postadres.

Ook kunt U Uw machtiging via ons mailadres versturen. Dit adres is: info@dierenasieltiel.nl

 

Een eenmalige donatie voor een apart dier of doel is ook van harte welkom

 

Ons Iban-nummer van de Rabobank: NL74RABO0301463956

t.n.v. Stichting Dierenasiel Tiel

Vult u Onderstaande machtiging in en wij zorgen voor de rest.

 

 

 

Naam: …………………………………………………………………………..

 

Adres: …………………………………………………………………………..

 

Postcode: ……………… Woonplaats: ………………………………….

 

Telefoonr: ………………………………………  E-mail adres: ………………………………………………..

 

Hierbij geef ik toestemming om jaarlijks €10,- af te schrijven van rekeningnummer:

 

……………………………………………………t.n.v. ………………………………………………………………….

 

Datum: ………………………    Handtekening:

 

 

Wilt u ons op een andere manier steunen dan een geldbedrag?

 

Deze middelen gebruiken wij dagelijks en zijn dan ook hard nodig:

-          Vuilniszakken ( stevige)

-          Chloor/ Dikke bleek.

-          Handzeep.

-          Afwasmiddel.

-          Allesreiniger.

-          Vaatdoekjes.

-          Schuursponsjes.

-          Handdoeken/ Theedoeken ( nieuw en gebruikt)

-          Witte lakens ( nieuw en gebruikt)

-          Badhanddoeken en dekens ( nieuw en gebruikt)

 

Wilt u de dieren in onze opvang steunen en wat extra verwennen?

 

-          Fleece dekens.

-          Kattenvoer ( brokjes).

-          Kattenvoer ( blikjes , kuipjes , zakjes).

-           Kattensnoepjes en speeltjes.

-          Hondensnoepjes en speeltjes.

 

Uw oude  (complete) kattenbakken en kattenvervoersboxen, Tuigen en Riemen kunnen wij  goed gebruiken.

 

Ook bied u ons goede hulp  door uzelf op te geven als collectant .