Nieuws

 

Wij houden u op de hoogte!

 


Stichting Dierenasiel Tiel verzorgt jaarlijks de opvang en herplaatsing van  ongeveer 700 honden en katten.  Het asiel probeert de dieren een zo goed mogelijk verblijf te bieden in het dierenasiel. Om dit te helpen bekostigen wordt er een huis-aan-huis collecte georganiseerd in de kernen van de gemeenten Tiel,  Neerijnen, West-Betuwe, Neder-Betuwe  en Buren.

 

De collecte vindt dit jaar plaats in de week van 4 tot 9 december. Voor alle gemeenten zoeken wij nog enthousiaste collectanten.

 

 Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent.


16-09-2017

 

 Keuze in collecte, waar gaat mijn geld naartoe?

 

Binnenkort is er weer de de jaarlijkse collecte van de Dierenbescherming.

 

De collecte van de Dierenbescherming is voor landelijke dieren welzijn projecten.

Zeer belangrijk, maar de opbrengst hiervan komt niet ten goede aan het dierenwelzijn in onze regio. Zowel het dierenasiel als de dierenambulance zetten zich met veel vrijwilligers hier het hele jaar met veel enthousiasme voor in.

 

In de "vrije" periodes wordt er gecollecteerd door het Dierenasiel(dec) en door de dierenambulance(okt). De collecte van de Dierenbescherming vindt plaats in de week rondom dierendag.

 

Deze collectes zijn hard nodig om alle medische- en voedingskosten te kunnen betalen. Wij helpen zoveel als we kunnen deze dieren, maar hier is heel veel geld voor nodig.

 

 

Wilt u de dierenorganisaties in uw regio steunen, kunt u uw bijdrage overmaken naar:

 

Stichting Dierenasiel Tiel  NL74RABO0301463956 

en/of 

Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel NL70SNSB0923783636

of in de bus van de collectanten (okt+dec)

 

Ook kunt u natuurlijk bijdragen aan de landelijke projecten van de Dierenbescherming, dit kan in de collectebus maar ook op het rekeningnummer van de Dierenbescherming NL05INGB0003963156.

 

Namens onze dieren, en onze vrijwilligers, die zich dag in dag uit inzetten voor deze dieren Dankuwel!