Steun ons

 

Stichting Dierenasiel Tiel

 

 

Het dierenasiel is op zoek naar steun om haar werk te kunnen blijven voorzetten.

 

De Stichting Dierenasiel werkt met een non-euthanasiebeleid. Dit houdt in dat dieren niet vanwege ouderdom, hoge medische kosten, lange verblijfsduur of andere reden geëuthanaseerd worden.

 

Dit kost natuurlijk wel veel geld. Om dit te kunnen blijven doen, vragen we U om adoptant van onze dieren te worden, zodat alle dieren een fijne toekomst hebben.

 

Voor een bijdrage van slechts 10 euro per jaar steunt U deze dieren en kunnen wij ze de zorg blijven bieden die ze nodig hebben.

 

U ontvangt twee maal per jaar een nieuwsbrief, waarin U op de hoogte wordt gehouden over het wel en wee van de adoptiedieren.

 

 

Hoe werkt het:

 

U vult onderstaande machtiging in en stuurt die per post terug naar ons postadres.
Ook kunt U Uw machtiging via ons mailadres versturen. Dit adres is: info@dierenasieltiel.nl

 

Voor eenmalige donaties:

 

Iban-nummer van de Rabobank: NL74RABO0301463956

t.n.v. St. Dierenasiel Tiel


Vul Onderstaande machtiging in en wij zorgen voor de rest.

Namens de dieren, hartelijk bedankt!

 

 

 

Naam: …………………………………………………………………………..

 

Adres: …………………………………………………………………………..

 

Postcode: ……………… Woonplaats: ………………………………….

 

Telefoonr: ………………………………………  E-mail adres: ………………………………………………..

 

Hierbij geef ik toestemming om jaarlijks €10,- af te schrijven van rekeningnummer:

 

……………………………………………………t.n.v. ………………………………………………………………….

 

Datum: ………………………    Handtekening: