Wie zijn wij?

Het Asiel

Stichting Dierenasiel Tiel is een middelgroot asiel, dat werd opgericht in 1960. Het huidige gebouw is sinds 1997 in gebruik en is gelegen aan de rand van nieuwbouwwijk Passewaaij. In 2008 werden er diverse energiebesparende aanpassingen aan het pand gedaan, waaronder de installatie van een zonneboiler en zonnecollectoren. Sindsdien mogen we ons asiel een "groen" asiel noemen. 

 

Het Asielwerk

Het werk van ons asiel bestaat in de kern uit 2 onderdelen. Ten eerste het opvangen van zwerfdieren die op straat zijn gevonden, doordat zij zijn gedumpt, geboren of 'aan de wandel' zijn gegaan. Deze dieren vangen wij met liefde op en bieden we de verzorging die ze nodig hebben totdat ze opgehaald worden door hun rechtmatige eigenaar of totdat ze herplaatst kunnen worden bij een nieuw baasje.

 

Het tweede onderdeel is het opvangen van afstandsdieren die om wat voor reden dan ook niet meer bij hun huidige eigenaar thuis kunnen blijven. Ook voor deze dieren zetten we ons voor de volle 100% in om ze bij het best mogelijke baasje onder te brengen, waar ze hopelijk de rest van hun leven mogen blijven en gelukkig oud mogen worden. Het werkgebied van Stichting Dierenasiel Tiel bestrijkt de gemeenten Tiel, West-Betuwe, Buren en Neder-Betuwe. Jaarlijks worden er door ons asiel rond de 650 dieren uit de regio opgevangen en bij een nieuw huis herplaatst. We zien onder deze dieren ongeveer 500 verschillende katten en 150 verschillende honden voorbij komen, die we zo lang ze hier verblijven naar ons beste kunnen verzorgen.

 

Zwerfdieren

Het merendeel van de dieren dat bij ons verblijft komt als zwerfdier binnen. Meestal worden de dieren, naar aanleiding van een melding aan Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel, door de dierenambulance worden opgehaald en naar het asiel worden gebracht.

 

Afstandsdieren

Naast het opvangen van zwerfdieren kunnen er dus ook afstandsdieren uit de bovengenoemde gemeenten bij ons worden gebracht. Het gaat dan om dieren waarvan de eigenaar om wat voor reden dan ook niet meer voor het dier kan blijven zorgen. Wij werken bij het aannemen van afstandsdieren op afspraak en een dergelijke afspraak kan gemaakt worden na telefonisch contact. Op deze manier kunnen we een zo goed mogelijk beeld krijgen van het dier dat bij ons komt te verblijven en daardoor het dier op de best mogelijke manier opvangen. We staan er om bekend dat we ook zogenaamde 'powerbreed-honden' en honden met gedragsproblemen opvangen en herplaatsen. We kunnen een klein aantal van deze honden tegelijk huisvesten, omdat deze speciale zorg en aandacht nodig hebben. Deze honden zijn vaak "langzitters", hebben soms gedragstraining nodig en er dient extra aandacht en tijd besteed te worden aan een goede en verantwoordelijke herplaatsing. Toch weerhoudt dat ons er niet van om deze dieren op te vangen. Elk dier krijgt bij ons een eerlijke kans.

   

Onze Wijze van Herplaatsing

Wij streven ernaar om alle dieren te herplaatsen bij de best mogelijke nieuwe eigenaar. Er vindt altijd een plaatsingsgesprek plaats om te kijken of er een juiste match tussen dier en mens is. In sommige gevallen kan hier meer dan 1 afspraak nodig voor zijn. Indien er geen match tussen mens en dier is kan een afspraak soms teleurstellend verlopen, maar zoals eerder benoemd stellen wij het welzijn van het dier altijd voorop. Indien er een goede match is worden er bij de plaatsing van honden vaak meerdere afspraken gemaakt zodat hond en mens geleidelijk aan elkaar kunnen wennen en de hond met het best mogelijke gevoel ons asiel verlaat op naar zijn of haar nieuwe thuis. We vragen graag begrip voor onze uitgebreide werkwijze, omdat we van mening zijn dat zorgvuldigheid en geduld wordt beloond, hetgeen het allerbelangrijkste is voor de dieren.