Non-euthanasie beleid

Ons asiel heeft een non-euthanasie-beleid. Dit houdt in dat er geen dieren worden ingeslapen vanwege een lange verblijfsduur, hoge leeftijd, milde medische problemen of moeilijk en ongewenst gedrag. Ernstige aandoeningen, waarbij er absoluut geen verbetering in zicht is, zijn hierop de enige uitzondering. Er wordt te allen tijde gekeken naar of het dier een dierwaardig bestaan leidt en euthanasie zal pas worden uitgevoerd indien het de laatste nog resterende optie is.

 

Dierwelzijn is onze nummer 1 prioriteit en de dieren krijgen dan ook veel 1 op 1 zorg en aandacht.  Door deze manier van werken zijn onze medische kosten hoger dan van sommige andere asielen, maar hoge kosten mogen naar onze mening nooit de basis voor een besluit tot euthanasie vormen. Om naar onze standaard te kunnen blijven werken en de dieren alle zorg te kunnen verlenen die ze verdienen kunnen we altijd uw steun en hulp gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van een donatie.